Siristuen

Siristuen er en avdeling med 16 barn i alderen 1-2 år. Det er totalt sju voksne som jobber på avdelingen: Marie pedagogisk leder, Linda barnehagelærer, Torbjørn fagarbeider, Lise assistent, Marte C, Anette barnehagelærer og Bente spesped.

"Vi har hovedfokus på at alle barn skal bli sett og bekreftet.

Vi vil at barna skal bli møtt på sine premisser og få en trygg og positiv hverdag."

Jakobsgrenda barnehage har felles overordnet årsplan, progresjonsplan og årshjul for 2020/2021. Den blir lagt ut så snart SU har godkjent årsplanen.

Hver avdeling har eget årshjul. Siristuen sitt årshjul vil dere finne her:

Årshjul Siristuen 2020 - 2021

Kontaktinformasjon:

Mobil: 94499463

e-post: siristuen@jakobsgrenda-barnehage.no