Marihaugen

Marihaugen er en avdeling med 20 barn i alderen 2 - 6 år. Det er totalt sju voksne som jobber på avdelingen: Gunilla pedagogisk leder 1, Thomas pedagogisk leder 2, Ruth Mari fagarbeider, Marius assistent, Renata assistent, Marte B barnehagelærer og Bente spes.ped.

"Vi har hovedfokus på at alle barn skal bli sett og bekreftet.

Vi vil at barna skal bli møtt på sine premisser og få en trygg og positiv hverdag."

Jakobsgrenda barnehage har felles overordnet årsplan, progresjonsplan og årshjul for 2019/2020. Den vil bli lagt ut på nettsiden så snart SU har godkjent årsplanen.

Hver avdeling har eget årshjul. Marihaugen sitt årshjul finner dere her:

Årshjul Marihaugen 2020 - 2021

 

Kontaktinformasjon:

Mobil: 94499462
E-post: marihaugen@jakobsgrenda-barnehage.no