Ansatte

Administrasjon

Malin Lyngstad Formo

Stilling: Daglig leder
944 99 473
malin.lyngstad.formo@jakobsgrenda-barnehage.no

Brit Kristin Karlsaunet

Stilling: Assisterende styrer
944 99 464
brit-kristin.karlsaunet@jakobsgrenda-barnehage.no

Asisterende styrer og pedagogisk leder Fredrikkefryd

Fredrikkefryd

Anette Hustad Knudsen

Stilling: Barnehagelærer
944 99 463
anettehk@hotmail.com

Brit Kristin Karlsaunet

Stilling: Assisterende styrer
944 99 464
brit-kristin.karlsaunet@jakobsgrenda-barnehage.no

Asisterende styrer og pedagogisk leder Fredrikkefryd

Johnny Timberhill

Stilling: Assistent
944 99 464
johnny.timberhill@jakobsgrenda-barnehage.no

Lars Ragnar Johnsen

Stilling: Assistent
944 99 464
lars.johnsen@jakobsgrenda-barnehage.no

Marte Bjerkestrand

Stilling: Barnehagelærer
944 99 462
martebjerk@hotmail.com

Heidi Årbogen

Stilling: Pedagogisk leder
944 99 464
Heidi.aarbogen@jakobsgrenda-barnehage.no

Pedagogisk leder 1

Kjøkken

Rigmor Aune

Stilling: Kjøkkenassistent
454 27 545
Rigmor.aune@jakobsgrenda-barnehage.no, rigmor.aune@gmail.com

Rigmor har 60 % stilling og arbeider 4 dager i uka.

Marihaugen

Marius Dyve

Stilling: Assistent

Renata Rye

Stilling: Assistent
944 99 463
Renata.rye@jakobsgrenda-barnehage.no

Thomas Jørgenvåg

Stilling: Pedagogisk leder
944 99 462
thomas.jorgenvaag@jakobsgrenda-barnehage.no

Pedagogisk leder 2

Gunilla Ebba Rebecka Persäter

Stilling: Pedagogisk leder
944 99 462
Gunilla.persater@jakobsgrenda-barnehage.no

Pedagogisk leder 1

Bente Årbogen Ramsø

Stilling: Spesialpedagog
944 99 463
spesialpedagog@jakobsgrenda-barnehage.no

Spesialpedagog

Christina Skårsmoen

Stilling: Spesialpedagog
944 99 463
skarsmoen.ch@gmail.com

Spesialpedagog (permisjon)

Ruth Mari Toven Goa

Stilling: Barnepleier
944 99 462
ruth-mari.goa@jakobsgrenda-barnehage.no

Anette Hustad Knudsen

Stilling: Barnehagelærer
944 99 463
anettehk@hotmail.com

Siristuen

Lise Renate Løvik

Stilling: Assistent
944 99 463
lise-renate.lovik@jakobsgrenda-barnehage.no

Marte Christin Jensen

Stilling: Assistent
944 99 463
marte.chr.jensen@gmail.com

Marie Charlotte Angell Baadnes

Stilling: Pedagogisk leder
944 99 463
Marie-Charlotte.baadnes@jakobsgrenda-barnehage.no

Bente Årbogen Ramsø

Stilling: Spesialpedagog
944 99 463
spesialpedagog@jakobsgrenda-barnehage.no

Spesialpedagog

Christina Skårsmoen

Stilling: Spesialpedagog
944 99 463
skarsmoen.ch@gmail.com

Spesialpedagog (permisjon)

Linda Iren Rønnerby Byrgesen

Stilling: Barnehagelærer
944 99 463
linda.byrgesen@jakobsgrenda-barnehage.no

Anette Hustad Knudsen

Stilling: Barnehagelærer
944 99 463
anettehk@hotmail.com

Torbjørn Leiknes

Stilling: Fagarbeider
944 99 464
Torbjorn.leiknes@jakobsgrenda-barnehage.no

Styret

Stine Stenhaug

Stilling: Eier
982 20 244
styreleder@jakobsgrenda-barnehage.no

Stine Stenhaug er styreleder 2020 - 2021