Driftsform og eierstyre

Jakobsgrenda barnehage SA er et samvirkeforetak som eies og drives av foreldre/foresatte ved barnehagen. Ved aksept av tilbud om barnehageplass blir man medlem i foretaket og andelseier. Eierstyret består av representanter valgt blant barnehagens andelshavere, en observatør fra personalet, daglig leder og en observatør fra Jakobsgrenda velforening. Formålet med foretaket er å eie og drive barnehage til det beste for medlemmene og deres barn, hvor et eventuelt årsoverskudd godskrives foretakets egenkapital.

Eierstyret fra år 2018

Styreleder: 

Stine Stenhaug

Nestleder: 

Per Øyvind Jakobsen

Øvrige medlemmer:

Linn Bauck

Tor MichaelSmith

Odin Sundland                  Vara

Kine Liavik Sjøberg            Vara

 

Brit Kristin Karlsaunet, observatør fra personalet

Malin Lyngstad Formo, daglig leder

 

Organisasjons- og kommunikasjonskart:

Organer og ordinære kommunikasjonskanaler