Ønsker du plass i Jakobsgrenda barnehage?

Jakobsgrenda barnehage har samordnet opptak med Trondheim kommune. Vi ønsker deg velkommen som søker!

Det søkes om plass via Trondheim kommunes hjemmeside.
Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. mars.

Det kan søkes om overflytting mellom barnehager. Her er søknadsfristen 1. februar.
For øvrig kan det søkes om opptak hele året, og det tilbys plass ved ledig kapasitet.

Link til søknad:

SØK BARNEHAGEPLASS