Fredrikkefryd

Fredrikkefryd er en avdeling med 24 barn i alderen 3-6 år. Det er totalt fem voksne som jobber på avdelingen: Heidi pedagogisk leder 1, Brit Kristin pedagogisk leder 2 og ass. DL, Lars assistent , Johnny assistent og Anette barnehagelærer.

"Vi har hovedfokus på at alle barn skal bli sett og bekreftet.

Vi vil at barna skal bli møtt på sine premisser og få en trygg og positiv hverdag."

Jakobsgrenda barnehage har felles overordnet årsplan, progresjonsplan og årshjul for 2020/2021. Denblir lagt ut på nettsiden så snart den er godkjent av SU.

Hver avdeling har eget årshjul. Fredrikkefryd sin årshjul finner dere her:

Årshjul Fredrikkefryd 2020 - 2021

Kontaktinformasjon:

Mobil: 94499464

e-post: fredrikkefryd@jakobsgrenda-barnehage.no