Velkommen til Jakobsgrenda Barnehage

Jakobsgrenda barnehage er en livssynsnøytral barnehage som fremmer mangfold og gjensidig respekt.  Vår visjon: ”I Jakobsgrenda barnehage jakter vi på hverdagsmagi og mestringsglede”.

Jakobsgrenda barnehage SA er en privat barnehage som ble åpnet i 2005.

Våre verdier og pedagogiske plattform er:

  • Vi tar leiken på alvor og rydder plass til leik hver dag
  • Vi styrker samhold gjennom mangfold og gjensidig respekt
  • Vi har positivitet, relasjoner og samarbeid i fokus

Barnehagen drives som et samvirkelag, hvor alle familiene har en eierandel i barnehagen.

Denne eierandelen selges videre til nye familier etter hvert som barna slutter. Se mer om dette i vedtektene for barnehagen.

Praktisk informasjon:

Åpningstider:
Barnehagen er åpen mandag til og med fredag fra kl. 07.00 til kl. 17.00. Maksimal oppholdstid pr uke er 45 timer.


Ferie og planleggingsdager:
Det er fem planleggingdager i løpet av barnehageåret.

Barnehagen har stengt julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag og har redusert åpningstid i romjulen. 


Barnehagen har sommerstengt i uke 28 og 29, og det er videre verdt å få med seg at det er vedtektsfestet at alle barn skal ha en sammenhengende ferie på minimum 3 uker i løpet av barnehageåret.

Dugnad:
Alle andelseiere forplikter seg til å bidra med 10 timer dugnad hvert barnehageår. Dette gjennomføres gjennom felledugnader og oppgaver man kan ta på seg i løpet av året.

Betaling:
Barnehagen følger nasjonal sats på foreldrekontingenten. Kostpenger kommer i tillegg til denne kontingenten.