Barnehagens pedagogiske plattform

For å sikre barna i Jakobsgrenda barnehage gode lærings- og utviklingsmuligheter, er det viktig med forankring av verdier og holdninger felles hos personalet. Vi har derfor i fellesskap jobbet frem og utarbeidet verdier som vi ser på som barnehagens pedagogiske plattform, og som vi forplikter oss til å jobbe etter.

  • Vi tar leiken på alvor og rydder plass til leik hver dag
  • Vi styrker samhold gjennom mangfold og gjensidig respekt
  • Vi har positivitet, relasjoner og samarbeid i fokus