Foreldredugnad

Hver andelseier har 10 dugnadstimer som skal utføres i løpet av barnehageåret. Barnehageåret går fra 1.august - 31.juli.

Dugnadskoordinatorer for barnehageåret blir valgt på foreldremøte den 28. august. Kontaktinformasjon til koordinatorene vil etter foreldremøtet bli lagt ut her og sendes ut til alle foreldre/foresatte.

Det arrangeres felles høstdugnad og felles vårdugnad. I tillegg kan det utføres oppgaver i løpet av året etter avtale med barnehagen.

De som ikke har gjennomført sine 10 dugnadstimer innen 31. juli, blir fakturert for det antall dugnadstimer de ikke har utført med kr 500 pr time. 

Ta kontakt med daglig leder eller dugnadskoordinator hvis du har spørsmål til dugnad.