Planleggingsdager barnehageåret 2020 - 2021

Barnehagen har følgende planleggingsdager høst 2020 og vår 2021: Torsdag 8. og fredag 9. oktober 2020 Fredag 29. januar 2021 Torsdag 17. og fredag 18. juni 2021