Nyhetsarkiv

  • "Bussen Blåmåka" kommer til Jakobsgrenda barnehage torsdag 4. juni kl 12!

    Bussen Blåmåka er en 2,6 meter høy og 12,4 meter lang buss Bussen vil parkere på gangstien mellom barnehagen og lekeplassen utenfor barnehagen slik at forskriftene om avstand og smittevern overholdes.

    Det betyr at ingen ansatte eller foreldre kan låse fast sine sykler eller sykkelvogner til gjerdet torsdag 4. juni!