Fredrikkefryd

Fredrikkefryd er en avdeling med 24 barn i alderen 3-6 år. Det er totalt fire voksne som jobber på avdelingen: Heidi pedagogisk leder 1, Brit Kristin pedagogisk leder 2 og ass. DL, Lars assistent og Johnny assistent.

"Vi har hovedfokus på at alle barn skal bli sett og bekreftet.

Vi vil at barna skal bli møtt på sine premisser og få en trygg og positiv hverdag."

Jakobsgrenda barnehage har felles overordnet årsplan, progresjonsplan og årshjul for 2019/202. Den finner dere link til nederst på hjemmesiden.

Hver avdeling har eget årshjul. Fredrikkefryd sin årshjul finner dere her:

Årshjul Fredrikkefryd 2019 - 2020

Kontaktinformasjon:

Mobil: 94499464

e-post: fredrikkefryd@jakobsgrenda-barnehage.no