Siristuen

Siristuen er en avdeling med 16 barn i alderen 1-3 år. Det er totalt åtte voksne som jobber på avdelingen: Linda pedagogisk leder, Marte barnehagelærer (vikar), Marie ped.leder/spes.ped , Torbjørn fagarbeider, Lise assistent, Maria assistent (vikar), Andrea fagarbeider (vikar) og Renata assistent (annenhver torsdag).

"Vi har hovedfokus på at alle barn skal bli sett og bekreftet.

Vi vil at barna skal bli møtt på sine premisser og få en trygg og positiv hverdag."

Jakobsgrenda barnehage har felles overordnet årsplan, progresjonsplan og årshjul for 2019/2020. Den finner dere link til nederst på hjemmesiden.

Hver avdeling har eget årshjul. Siristuen sitt årshjul vil dere finne her:

 Årshjul Siristuen 2019 - 2020

Kontaktinformasjon:

Mobil: 94499463

e-post: siristuen@jakobsgrenda-barnehage.no