Ansatte

Administrasjon

Helene Myhre

Stilling: Daglig leder
915 22 291
helene.myhre@jakobsgrenda-barnehage.no

Brit Kristin Karlsaunet

Stilling: Pedagogisk leder
944 99 464
brit-kristin.karlsaunet@jakobsgrenda-barnehage.no

Pedagogisk leder 2 og assisterende daglig leder

Fredrikkefryd

Brit Kristin Karlsaunet

Stilling: Pedagogisk leder
944 99 464
brit-kristin.karlsaunet@jakobsgrenda-barnehage.no

Pedagogisk leder 2 og assisterende daglig leder

Lars Ragnar Johnsen

Stilling: Assistent

Heidi Årbogen

Stilling: Pedagogisk leder
944 99 464
Heidi.aarbogen@jakobsgrenda-barnehage.no

Pedagogisk leder 1

Kjøkken

Rigmor Aune

Stilling: Kjøkkenassistent

Rigmor har 60 % stilling og arbeider 4 dager i uka.

Marihaugen

Mats Kristoffersen

Stilling: Assistent
944 99 462
mats.kritsoffersen@jakobsgrenda-barnehage.no

Renata Rye

Stilling: Assistent

Thomas Jørgenvåg

Stilling: Pedagogisk leder
944 99 462
thomas.jorgenvaag@jakobsgrenda-barnehage.no

Pedagogisk leder 2

Gunilla Ebba Rebecka Persäter

Stilling: Pedagogisk leder
944 99 462
Gunilla.persater@jakobsgrenda-barnehage.no

Pedagogisk leder 1

Ruth Mari Toven Goa

Stilling: Barnepleier
944 99 462
ruth-mari.goa@jakobsgrenda-barnehage.no

Siristuen

Renata Rye

Stilling: Assistent

Lise Renate Løvik

Stilling: Assistent
944 99 463
lise-renate.lovik@jakobsgrenda-barnehage.no

Maria Tørriseng

Stilling: Assistent

Marie Charlotte Angell Baadnes

Stilling: Pedagogisk leder
944 99 463
Marie-Charlotte.baadnes@jakobsgrenda-barnehage.no

Pedagogisk leder 1

Linda Iren Rønnerby Byrgesen

Stilling: Barnehagelærer
944 99 463
linda.byrgesen@jakobsgrenda-barnehage.no

Marte Bjerkestrand

Stilling: Barnehagelærer

Torbjørn Leiknes

Stilling: Fagarbeider
944 99 464
Torbjorn.leiknes@jakobsgrenda-barnehage.no

Styret