Driftsform og eierstyre

Jakobsgrenda barnehage SA er et samvirkeforetak som eies og drives av foreldre/foresatte ved barnehagen. Ved aksept av tilbud om barnehageplass blir man medlem i foretaket og andelseier. Eierstyret består av representanter valgt blant barnehagens andelshavere, en observatør fra personalet, daglig leder og en observatør fra Jakobsgrenda velforening. Formålet med foretaket er å eie og drive barnehage til det beste for medlemmene og deres barn, hvor et eventuelt årsoverskudd godskrives foretakets egenkapital.

Eierstyret fra år 2018

Styreleder: 

Steinar H. Langeland

Nestleder: 

Linn Bauck

Øvrige medlemmer:

Kenneth Tanem, styremedlem

Anna Carina Handberg, styremedlem

Stine Stenhaug                                 Vara

Per Øyvind Jakobsen                      Vara

 

Gunilla Persäter, observatør fra personalet

Helene Myhre, daglig leder

 

Organisasjons- og kommunikasjonskart:

Organer og ordinære kommunikasjonskanaler