Marihaugen

Marihaugen er en avdeling med 20 barn i alderen 2 - 6 år. Det er totalt fem voksne som jobber på avdelingen: Gunilla pedagogisk leder 1, Thomas pedagogisk leder 2, Ruth Mari fagarbeider, Mats assistent og Renata assistent.

"Vi har hovedfokus på at alle barn skal bli sett og bekreftet.

Vi vil at barna skal bli møtt på sine premisser og få en trygg og positiv hverdag."

Jakobsgrenda barnehage har felles overordnet årsplan, progresjonsplan og årshjul for 2019/2020. Den finner dere link til nederst på hjemmesiden.

Hver avdeling har eget årshjul. Marihaugen sitt årshjul finner dere her:

Årshjul Marihaugen 2019 - 2020

 

Kontaktinformasjon:

Mobil: 94499462
E-post: marihaugen@jakobsgrenda-barnehage.no