Nyheter

  • "Bussen Blåmåka" kommer til Jakobsgrenda barnehage torsdag 4. juni kl 12!

    Bussen Blåmåka er en 2,6 meter høy og 12,4 meter lang buss Bussen vil parkere på gangstien mellom barnehagen og lekeplassen utenfor barnehagen slik at forskriftene om avstand og smittevern overholdes. Det betyr at ingen ansatte eller foreldre kan låse fast sine sykler eller sykkelvogner til gjerdet torsdag 4. juni!

    02.06.2020 10.41
  • Se flere aktuelle saker i arkivet...

Planleggingsdager barnehageåret vår 2020

Barnehagen har følgende planleggingsdager våren 2020 og er da stengt for barn. Torsdag 18. og fredag 19. juni.