Planleggingsdager barnehageåret vår 2020

Barnehagen har følgende planleggingsdager våren 2020 og er da stengt for barn. Torsdag 18. og fredag 19. juni.